Vlastní projekty

Základem činnosti Agentury Nashledanou je produkce vlastních akcí. Vždy jsme si zakládali na vlastních nápadech a originálních řešeních. U těchto projektů jsme jediným pořádajícím subjektem, takže jejich konečná podoba je plně v naší režii. Nejvýznamnějším vlastním projektem historicky byl festival Gaudeamus igitur. Outdoorový putovní festival s celorepublikovým dosahem zaměřený především na studenty vysokých škol.

Dalším významným vlastním projektem je každoroční pořádání největší výstavy aut v ČR Plzeňský Autosalón od roku 2010. Od roku 2013 pořádáme České trhy, které navazují na oblibu farmářských a vánočních trhů. V minulosti roce jsme realizovali projekt Radyňské kulturní léto.